PrivacyPolicy

Privasi Pelanggan

Terima kasih kerana memilih https://www.hijrahwateraflah.com/ sebagai pembekal air minuman berkualiti tinggi. Kami menghormati privasi anda dan komitmen kami adalah untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan sepenuhnya. Dokumen Polisi Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda semasa anda mengunjungi laman web kami, hijrahwaterpremium.com, serta apabila anda berinteraksi dengan perkhidmatan kami. Sila ambil masa untuk membaca polisi privasi ini dengan teliti.

1. Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul
Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda mendaftar sebagai pelanggan, membuat pesanan, menghubungi kami melalui borang dalam talian, atau berinteraksi dengan laman web kami. Maklumat peribadi yang mungkin kami kumpul termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
– Nama penuh anda
– Alamat rumah, termasuk alamat e-mel dan nombor telefon
– Butiran penghantaran
– Butiran pembayaran

2. Penggunaan Maklumat Peribadi Anda
Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:
– Memproses pesanan anda dan menghantar produk kepada anda
– Menghubungi anda berkaitan dengan pesanan atau pertanyaan anda
– Meningkatkan pengalaman pengguna laman web kami
– Menyediakan kandungan yang disesuaikan dan sokongan pelanggan yang lebih baik
– Menghantar anda pembaruan dan promosi mengenai produk dan perkhidmatan kami, sekiranya anda memberi kebenaran

3. Pengumpulan Maklumat secara Automatik
Apabila anda melawat laman web kami, kami mungkin mengumpul maklumat secara automatik melalui teknologi seperti kuki (cookies). Maklumat ini termasuk alamat IP, jenis pelayar web yang anda gunakan, laman web rujukan/keluaran, dan tarikh/waktu lawatan anda. Maklumat ini digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan laman web kami, serta memahami trend penggunaan.

4. Perlindungan Maklumat Peribadi Anda
Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak dibenarkan. Kami menggunakan teknologi keselamatan bertaraf industri untuk melindungi data sensitif anda. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa tiada sistem elektronik atau rangkaian komunikasi yang 100% selamat.

5. Pendedahan kepada Pihak Ketiga
Kami tidak akan menjual, menyewa, atau memperdagangkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau dengan tujuan yang dinyatakan dalam polisi privasi ini. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami yang membantu kami menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda.

6. Hak Privasi Anda
Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, dan menghapuskan maklumat peribadi anda yang kami simpan. Jika anda ingin mengemaskini atau menghapuskan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui butiran hubungan yang terdapat di bahagian akhir polisi privasi ini.

7. Pembaruan Polisi Privasi
Kami boleh mengemaskini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan privasi kami. Sebarang perubahan akan diperbaharui di laman web kami. Dengan meneruskan penggunaan laman web kami selepas perubahan tersebut, anda bersetuju dengan polisi privasi yang dikemaskinikan.

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai polisi privasi kami. Terima kasih kerana mempercayai https://www.hijrahwateraflah.com/https://www.hijrahwateraflah.com/ sebagai pilihan air minuman berkualiti tinggi anda.

Privacy & Cookies

Privasi & Kuki

Terima kasih kerana menggunakan laman web https://www.hijrahwateraflah.com/. Kami menghargai privasi anda dan komitmen kami adalah untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan sepenuhnya. Polisi Privasi dan Kuki ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda, serta bagaimana kami menggunakan kuki (cookies) dalam laman web kami. Sila ambil masa untuk membaca polisi privasi ini dengan teliti.

1. Pengumpulan Maklumat Peribadi
Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda mendaftar sebagai pengguna, membuat pesanan, menghubungi kami melalui borang dalam talian, atau berinteraksi dengan laman web kami. Maklumat peribadi yang mungkin kami kumpul termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
– Nama penuh anda
– Alamat e-mel
– Nombor telefon
– Butiran pembayaran

2. Penggunaan Maklumat Peribadi Anda
Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:
– Memproses pesanan anda dan menghantar produk kepada anda
– Menghubungi anda berkaitan dengan pesanan atau pertanyaan anda
– Menyediakan sokongan pelanggan yang lebih baik
– Meningkatkan pengalaman pengguna laman web kami
– Menghantar anda pembaruan dan promosi mengenai produk dan perkhidmatan kami, sekiranya anda memberi kebenaran

3. Pendedahan kepada Pihak Ketiga
Kami tidak akan menjual, menyewa, atau memperdagangkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau dengan tujuan yang dinyatakan dalam polisi privasi ini. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami yang membantu kami menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda.

4. Penggunaan Kuki (Cookies)
Laman web kami menggunakan kuki (cookies) untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda. Kuki adalah fail kecil yang disimpan di dalam peranti anda dan mengandungi maklumat tentang penggunaan laman web. Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna, memperibadikan pengalaman anda, dan mengumpul maklumat analitik untuk tujuan penyelidikan dan penambahbaikan. Anda boleh mengubah tetapan pelayar web anda untuk menolak kuki atau memberikan amaran apabila kuki dikirimkan. Walau bagaimanapun, ini mungkin mempengaruhi beberapa fungsi laman web kami.

5. Kebolehcapaian kepada Maklumat Peribadi Anda
Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, dan menghapuskan maklumat peribadi anda yang kami simpan. Jika anda ingin mengemaskini atau menghapuskan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui butiran hubungan yang terdapat di bahagian akhir polisi privasi ini.

6. Keselamatan Maklumat Peribadi Anda
Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak dibenarkan. Kami menggunakan teknologi keselamatan bertaraf industri untuk melindungi data sensitif anda. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa tiada sistem elektronik atau rangkaian komunikasi yang 100% selamat.

7. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga
Laman web kami mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga. Polisi privasi kami hanya terpakai pada laman web https://www.hijrahwateraflah.com/. Kami tidak bertanggungjawab atas amalan privasi atau kandungan laman web pihak ketiga. Kami menggalakkan anda membaca polisi privasi mereka sebelum memberikan maklumat peribadi anda kepada mereka.

8. Pembaruan Polisi Privasi
Kami boleh mengemaskini Polisi Privasi dan Kuki ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan privasi kami atau peraturan yang berkenaan. Sebarang perubahan akan diperbaharui di laman web kami. Dengan meneruskan penggunaan laman web kami selepas perubahan tersebut, anda bersetuju dengan polisi privasi yang dikemaskinikan.

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai polisi privasi dan kuki kami. Terima kasih kerana menggunakan https://www.hijrahwateraflah.com/

Scroll to Top